News Ticker

การแปลประโยคที่มีคำว่า and อยู่ในประธานหรือส่วนขยาย

การแปลประโยคที่มีคำว่า and อยู่ในประธานหรือส่วนขยาย

ปกติแล้วคำว่า and เราจะแปลว่า และ ส่วนคำว่า or เราจะแปลว่าหรือ ซึ่งการแปลคำๆนี้หากเป็นตัวเชื่อมระหว่างประโยคย่อยจะไม่ค่อยนำไปสู่การแปลผิดเท่าไหร่ แต่หากคำว่า and นั้นอยู่ในประโยคและอยู่กับคำนามหลายคำหรือคำคุณศัพท์หลายคำ เราจะต้องระมัดระวังในการแปลอย่างมาก

การแปลให้มีความแม่นยำนั้น เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอคำว่า and (หรือ or) เราจะต้องมองซ้ายมองขวาให้ครบถ้วนก่อนการเริ่มแปล เพื่อหาคำตอบให้ได้ว่าคำว่า and นี้ทำหน้าที่ย่อคำอะไรหรือไม่

ดูตัวอย่างประโยคต่อไปแล้วเปรียบเทียบกัน

I have big black dogs……… (1)
I have big and black dogs…….(2)

จากประโยคที่ 1 เชื่อว่าทุกคนแปลได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากทราบว่า dog เป็นคำนาม ส่วนคำว่า big และ black เป็นคำคุณศัพท์ที่มีหน้าที่ขยายคำนาม ซึ่งกฏการเรียงตัวของคำคุณศัพท์นั้นจะมีชัดเจนอยู่แล้ว เวลาแปลก็สอดคล้องกับภาษาไทยเป็นอย่างดีนั่นคือแปลในส่วนของคำนามและคำขยายจากขวากลับมาซ้าย เราเลยแปลว่า ฉันมีสุนัขสีดำตัวใหญ่ หลายตัว

แล้วประโยคที่ 2 นั้นท่านจะแปลว่าอย่างไร จะยังแปลแบบประโยคที่หนึ่งหรือไม่ คือแปลว่า ฉันมีสุนัขสีดำตัวใหญ่ ซึ่งก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ เพราะมีคำว่า and เพิ่มเข้ามา ความหมายก็จะเปลี่ยนไป นั่นคือคำว่า and มีคุณสมบัติพิเศษที่จะมาทำหน้าที่ช่วยย่อคำนามของเรา

การแปลประโยคที่ 2 ให้ถูกต้องจึงต้องเป็น ฉันมีสุนัขตัวใหญ่ และ สุนัขสีดำ จะเห็นได้ว่าต่างจากกรณีที่ 1 ที่บ่งบอกว่าสุนัขทุกตัวใหญ่และดำ แต่ข้อ 2 คือมีสุนัขตัวใหญ่และสุนัขสีดำอาจจะอย่างละตัว

ประเด็นตรงนี้ก็คือ รูปประโยคที่มีคำว่า and เข้ามาเชื่อมนั้นจะมาจากประโยคเดิมเต็มๆก็คือ

I have big dogs and black dogs.

ซึ่งเมื่อเรามีคำเชื่อม and (หรือ or ) เราก็สามารถลดรูปคำนามลงไปได้

ประโยคตัวอย่างข้างต้นนั้นจะสามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยาก เนื่องจากคำขยายอย่างคำคุณศัพท์ที่ยกตัวอย่างมานั้น เราคุ้นเคยกันดี แต่สำหรับคนที่เริ่มหัดแปลแล้วเจอศัพท์ยากๆ อาจจะเปิดดิกชันนารีหาคำศัพท์ได้แต่อาจจะไม่ทันได้ดูประเภทคำเลยอาจจะทำให้แปลผิดความหมายได้ ตัวอย่างประโยคต่อไปนี้

Why is voting so important and critical to the self-determination of our people?

จะเห็นได้ว่ามีคำว่า and อยู่ระหว่าง important และคำว่า critical ซึ่งหากเราเปิดดิกชันนารีแล้ว อาจจะคิดว่าคำว่า important เป็นคำนาม รวมถึงมองว่าคำว่า critical เป็นคำนามไปด้วย เลยอาจจะแปลผิดๆ ออกมาในทำนองที่ว่า

“ทำไมการโหวทออกเสียงนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก และจำเป็นที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองของประชาชนของพวกเรา”

การแปลในลักษณะข้างต้นนั้นไม่ถูกต้องตรงประเด็น เนื่องจากคำคุณศัพท์อย่าง important นั้นไม่ได้จบที่ตัวมันเอง เนื่องจากมีคำว่า and อยู่ และคำว่า critical ก็ไม่ใช่คำนามที่จะเป็นว่าเป็นความจำเป็นได้

จากหลักการที่รถบุไว้ด้านบนที่บอกว่าเมื่อเจอ and จะต้องกวาดตามองทางซ้ายขวา โดยหากคำว่า and อยู่ระหว่างคำคุณศัพท์ด้วยกันแสดงว่าเราต้องกวาดสายตาหาคำนามให้เจอก่อน ในที่นี้คือคำว่า self-determination ซึ่งเป็นคำนามที่แปลว่าการตัดสินใจดัวยตัวเอง โดยคำนี้จะมีคำว่า to มาคั่นอยู่ทำให้เราจำเป็นต้องแปลคำคุณศัพท์ให้ครบถ้วนก่อนเพราะปกติแล้วการแปลประโยคนี้ให้ถูกต้องจึงต้องกล่าวถึงคำนามก่อน แล้วจึงค่อยมากล่าวถึงคำขยายตามหลักการแปลจากอังกฤษเป็นไทย

ในที่นี้ความหมายใหม่จึงเป็น

“ทำไมการโหวทออกเสียงนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจด้วยตัวเองเป็นอย่างมาก สำหรับประชาชนของพวกเรา”

จะเห็นได้ว่าความหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเเชิง และเราพอจะคาดเดาได้ว่าประโยคนี้มีการย่อลักษณะประโยคแบบนี้เอาไว้

Why is voting so important to the self-determination and so critical to the self-determination of our people?

นั่นคือเมื่อเรารู้ว่ามีการย่อคำไว้เพราะมี and มาเกี่ยวข้องเราจึงควรจะจินตนาการว่าผู้เขียนต้องการย่อคำอะไรไว้ และนึกถึงประโยคที่ไม่มีการย่อเหมือนตัวอย่างนี้เอาไว้ แล้วจะทำให้เราแปลได้อย่างไม่ผิดพลาดนั่นเอง

eng-a-and-b

ในประเด็นรูปแบบของการใช้ and หรือ or นั้นจะมีลักษณะที่เราสามารถพบเห็นได้ในประโยคทั่วไปดังตัวอย่างเช่น

A and B
A,B and C
A,B,C and D
A,B,C,D and C

จะเห็นได้ว่าหากมีอยู่สองคำจะใช้ตัวเชื่อม and ระหว่างสองคำนั้น แต่หากมีมากกว่านั้น จะมีการแยกด้วย คอมม่าก่อนแล้วคู่สุดท้ายถึงจะแยกด้วย and

ตัวอย่างนี้ทาง ReadFirst ก็ต้องขอเรียกว่าเป็นการ ย่อคำนาม ไว้ ณ ที่นี้ อีกตัวอย่างหนึ่งคือการ ย่อคำคุณศัพท์ ซึ่งติตตามได้ที่นี่