News Ticker

ตัวอย่างการเรียนด้วย siamphonics

ตัวอย่างการเรียนด้วย siamphonics

การเรียนภาษาด้วยหลักโฟนิคส์ จะทำให้เด็กสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องจำเป็นคำๆ ทำให้เด็กสามารถผสมเสียงได้เอง อีกทั้งจะช่วยส่งเสริมการฟังอีกด้วย เนื่องจากเมื่อเด็กได้ฟังเสียงก็จะนึกย้อนกลับไปยังคำศัพท์ดังกล่าวทำให้สามารถแยกแยะได้ว่าเสียงที่ได้ฟังนั้นคือคำอะไร เนื่องจากคำพ้องเสียงที่มีจำนวนมาก หากเด็กไม่ได้ฝึกฝนทางด้านโฟนิคส์มาก่อนจะทำให้สับสนระหว่างคำที่พ้องเสียงเหล่านั้นได้

ตัวอย่างต่อไปนี้ก็การเรียนรู้การออกเสียงโดยใช้ siamphonics ซึ่งเป็นระบบโฟนิคส์ที่อ้างอิงกลับไปยังภาษาไทยที่เด็กไทยได้เรียนรู้มาเป็นอย่างดีแล้ว ทำให้เด็กไม่ต้องไปจดจำรูปเสียงหรือหลักการทางโฟนิคส์ของภาษาอื่นให้รกสมองอันจะนำไปสู่ความสับสนได้

การเรียนโฟนิคส์ด้วย siamphonics นี้ เด็กจะต้องสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้ในระดับดี เนื่องจากตัวสะกดที่สอดคล้องกับภาษาอังกฤษนั้นจะอยู่ในกลุ่มตัว ช ฟ ท ซึ่งการอ่านคำที่มีตัวสะกดเหล่านี้ เด็กจะต้องสามารถออกเสียงได้อย่างชัดเจน

พิจารณาคำศัพท์ต่อไป

BAT โดยปกติแล้ว ครูที่ไม่สอนโฟนิคส์ จะบอกว่าให้ท่องว่า บี เอ ที อ่านว่า แบท แปลว่า ค้างคาว

BAT หากเป็นระบบ phonics ของฝรั่งจะสอนว่า แบอะ แอะ เทอะ แบท

แต่สำหรับ siamphonics แล้วละก็ จะสอนให้อิงกับภาษไทย นั่นคือ

BAT เด็กจะอ่านว่า บอ-แอ-ทอ แบท

จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้ของเด็กก็มีเพียงแค่ เรียนรู้ว่า อักระภาษาอังกฤษ แต่ละตัวจะตรงกับภาษาไทยคือตัวอะไร และเรียนรู้ ตารางสระ ของ siamphonics ว่าแต่ละกรณีนั้น สระที่ปรากฏอยู่จะปรากฏเป็นสระอะไรในภาษาไทย

วิธีการนี้ จะทำให้เด็กสามารถหัดผสมคำได้อย่างง่ายๆ ตามหลักการอ่านภาษาไทยที่คุ้นเคย ซึ่งจากประสบการณ์ในการสอนมากว่า 5 ปี พบว่า เด็กอนุบาล 3 หรือ ป.1 สามารถท่องจำตัวอักษรเทียบ ภาษาไทยได้หลังจากเรียนประมาณ 3 ครั้ง และต่อมาก็จะจำตารางสระได้หลังจากเรียนเพียงประมาณ 2 ครั้งเท่านั้น โดยการเรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง ทำให้หลังจากเรียนผ่านไป 10 ชั่วโมง เด็กก็จะเริ่มอ่านคำที่ไม่เคยผ่านตามาก่อนได้แล้ว

จากนั้นการเรียนรู้ จะเป็นการเรียนรู้กรณีของตัวอีกษรคู่ สระแบบผสมเช่นคำว่า WAIT ที่มีสระ 2 ตัว โดยเด็กไม่จำเป็นต้องจำว่า AI คือสระอะไร เพียงแค่เรียนรู้หลักการใช้สระจากตารางสระ ก็สามารถอ่านคำนี้ได้อย่างง่ายดาย และเมื่อได้เรียนรู้ข้อยกเว้นอีกประมาณ 5 กรณี ก็จะสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างไม่ยากเย็นอีกต่อไป

ดังนั้นทาง ReadFirstEnglish จึงมีความเชื่อมั่นว่า siamphonics คือหนทางที่จะทำให้เด็กไทยอ่านภาษาอังกฤษได้กันอย่างคล่องแคล่วและแม่นยำ เพราะจะเป็นการพลิกโฉมการอ่านแบบเดิมๆ ที่จำกันเป็นคำๆ หรือเรียน phonics ของฝรั่งที่ต้องใช้เวลานานในการสร้างความคุ้นเคย มาเป็นการอ่านที่อ้างอิงด้วยภาษาไทย ที่แม้แต่ผู้ใหญ่เองอาจจะพบว่าเป็นวิธีการอ่านที่น่าทึ่งทีเดียว