News Ticker

ทำไมลูกอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก

ทำไมลูกอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก

คำถามนี้คงอยู่ในใจผู้ปกครองหลายคนที่ยังมีความกังวลว่า ทำไมบุตรหลานของตัวเองอ่านภาษาอังฤษไม่ออก ความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องแปลก เนื่องจากเด็กไทยบางส่วนยังอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก โดยพบว่าเมื่อเด็กเรียนอยู่ในระดับประมาณ ประถม 5 หรือ ประถม 6 ก็จะสามารถอ่านออกได้เอง และจะมีส่วนน้อยเท่านั้นที่ในระดับมัธยมแล้วยังอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก

ปัญหาของการอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนั้น เนื่องจากระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยในระดับอนุบาล จนถึงระดับประถมไม่ได้เน้นการสอนในด้านการออกเสียงและผสมคำที่ฝรั่งเรียกว่า Phonics เนื่องจากการสอนแบบ phonics ในบ้านเรานั้นยังไม่มีแนวทางหรือรูปแบบที่ชัดเจน

จากเหตุผลข้างต้นทำให้เด็กเป็นจำนวนมาก มีความยากลำบากในการอ่านออกเสียง ต้องอาศัยการจำรูปตัวอักษรและเสียงของรูปนั้นๆเป็นคำๆไป ทำให้คำที่ไม่เคยเจอมาก่อน จะไม่สามารถอ่านออกเสียงได้ ทำให้เกิดสภาวะการอ่านไม่ออกขึ้นมา

students-1

การที่จะทำให้เด็กสามารถอ่านภาษาอังกฤษออกได้จึงจำเป็นจะต้องเรียนหลักการอ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง หรือควรจะเรียน phonics ก่อนนั่นเอง เพราะการอ่านภาษาอังกฤษออก จะทำให้เด็กเกิดความมั่นใจ และรู้สึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก จะได้ไม่เกิดภาวะเกลียดหรือกลัวภาษาอังกฤษอีกต่อไป

ดังนั้นหากพ่อแม่ถามตัวเองว่า ทำไมลูกอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ก็ต้องตอบว่า เพราะลูกยังไม่ได้เรียน phonics นั่นเอง