News Ticker

Siam Phonics คืออะไร

Siam Phonics คืออะไร

เห็นคำว่า Siam Phonics แล้วอย่าไปสับสนกับบริษัทรับทำพลาสติคนะครับ เพราะชื่อนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นชื่อเฉพาะในการเรียกระบบโฟนิคส์ใหม่ ที่อิงอยู่บนพื้นฐานของโฟนิคส์หรือการออกเสียงภาษาไทยโดยตรง

สยามโฟนิคส์ เป็นวิธีการในการสอนเด็กเล็กให้สามารถอ่านภาษาอังกฤษออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเด็กไทยมีความสามารถในการอ่านภาษาไทยได้อยู่แล้ว เพราะการเรียนภาษาไทยที่ผ่านมานั้นเป็นการเรียนแนวโฟนิคส์อยู่แล้ว

ดังนั้นหากจะเรียนการอ่านภาษาอังกฤษ ก็ไม่จำเป็นต้องไปเริ่มต้นใหม่กับภาษาใหม่ เพียงแต่เรียนโฟนิคส์ที่สอดคล้องกับภาษาไทยไปเลย อันจะทำให้ลดขั้นตอนการเรียนรู้การผสมเสียง การออกเสียงไปได้มาก

เด็กๆมีหน้าที่แค่จำว่าตัวอักษณในภาษาอังกฤษ แต่ละตัวเทียบได้กับเสียงและตัวอักษรอะไรในภาษาไทย จากนั้นก็เรียนรู้สระที่เกี่ยวข้อง ก็จะสามารถผันเสียงแบบภาษาไทยได้เลย

ดังนั้นนิยามของคำว่า siamphonics หรือ สยามโฟนิคส์ จึงเป็นการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษโดยอาศัยตารางสระของ siam phonics แล้วแปลงเสียงให้สอดคล้องกับภาษาไทย ซึ่งพ่อแม่สามารถสอนลูกหลานตัวเองให้อ่านภาษาอังกฤษได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาการเรียนโฟนิคส์อันซับซ้อนที่พบเห็นในท้องตลาดทั่วไป

phonics-ba-be-bi

เรียนสยามโฟนิคส์แล้วดีอย่างไร

หากท่านมีความสนใจต้องการให้ลูกหลานเรียน phonics ย่อมแสดงว่าท่านต้องการให้บุตรหลานสามารถสะกดคำอ่านออกเสียได้เอง ปัญหาที่ผ่านมาคือจะหาเรียนโฟนิคส์ได้ที่ไหน จะเรียนผ่านระบบออนไลน์ก็ยุ่งยากชวนงง

การเรียน สยามโฟนิคส์นั้นไม่มีความซับซ้อน ท่านสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย สอนลูกไปวันละเล็กละน้อย ทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆ กับลูก หรือเล่นเขียนตามคำบอกกับลูก ก็จะทำให้เด็กสามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง หรือสะกดคำที่ฟังจากเสียงได้อย่างถูกต้องแม่นยำอีกด้วย

การเรียนโฟนิคส์โดยใช้ สยามโฟนิคส์ นั้นเรียนสนุก เพราะเด็กมีความสามารถด้านโฟนิคส์ของภาษาไทยอยู่แล้ว สามารถสะกดคำ ผสมเสียง เหมือนกับอ่านภาษาไทยได้ทันที

ที่สำคัญเด็กไม่จำเป็นต้องจำรูปเสียงถึง 42 เสียงที่บางตำราทางด้านโฟนิคส์ได้ว่าเอาไว้ อันจะไม่เป็นการสร้างความเบื่อหน่ายให้กับเด็กที่จะเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษ และจะส่งผลให้เขาสนุกกับการเรียน และพัฒนาการเรียนรู้ไปสู่ไวยากรณ์ และการแปลในลำดับต่อไป

อยากเรียนรู้ สยามโฟนิคส์ ต้องทำอย่างไร

เพียงแค่ติดต่อมาหาเรา เมื่อท่านซื้อชุดการเรียนรู้ไปแล้ว ท่านจะได้รับคู่มือ ลำดับวิธีในการสอน พร้อมเอกสารต่างๆ ครบครัน ที่ท่านสามารถเริ่มสอนบุตรหลานของท่านได้เลย โดยชุดการเรียนรู้จะส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ ทำให้ท่านสามารถเรียนรู้การอ่านคำภาษาอังกฤษได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใดๆ เพียงแค่ปากกา ยางลบ ดินสอ ก็เพียงพอแล้ว

ผู้ปกครองเองก็ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาแต่อย่างใด หากท่านอ่านภาษาอังกฤษไม่คล่อง ก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกๆได้ จากประสบการณ์สอนของเรา พบว่าผู้ปกครองจำนวนมากให้ความสนใจกับหลัก สยามโฟนิคส์ ของเรา เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาการเรียนรู้ของบุตรหลานและตัวเองในอีกระดับหนึ่ง