News Ticker

การแปลประโยคที่มี and ในลักษณะการย่อคำคุณศัพท์

การแปลประโยคที่มี and ในลักษณะการย่อคำคุณศัพท์

ก่อนหน้านี้เราได้กล่าวถึงการแปลที่มีลักษณะการย่อคำนามมาแล้ว นั่นก็คือการมีคำว่า and (หรือ or) อยู่ระหว่างคำคุณศัพท์ ทำให้การแปลนั้นเราจะต้องคิดว่าคำนามอะไรที่หายไป เพื่อเวลาแปลจะได้แปลอย่างถูกต้อง

กรณีนี้ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างการแปลประโยคที่มีคำว่า and และเป็นลักษณะการย่อคำคุณศัพท์ ดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้

Please prepare boiled eggs, vegetables and rice.

คำถามสำหรับการแปลความหมายของประโยคข้างต้นก็คือว่า ต้องเตรียมอะไรที่ต้มมาแล้วบ้าง แน่นอนว่าใข่จะต้องต้มมาแล้ว แต่คำถามคือ ผัก และ ข้าว จะต้องต้มมาด้วยหรือไม่

ปัญหานี้ไม่ใช่เฉพาะการแปลของเด็กในระดับประถมหรือมัธยมเท่านั้นที่แปลผิด แม้แต่นักศีกษามหาวิทยาลัยหรือคนทำงานทั่วไป เจอประโยคแบบนี้เข้า ก็มักจะตอบว่าต้มใข่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ผู้เขียนลองถามเด็ก 10 คนจะตอบทั้ง 10 คนว่าต้มใข่อย่างเดียว เลยทำให้สื่อสารผิดกันได้ เพราะความของประโยคนี้ก็คือ ทั้งใข่ ผัก และข้าว ต้องต้มมาก่อน

นี่ถ้าฝรั่งสั่งให้เราทำตามคำสั่งข้างต้น ฝรั่งคงปวดหัวน่าดูว่าทำไมเราไม่ทำตามคำสั่ง เพราะฝรั่งคงไม่รู้หรอกว่าเราไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอย่างไร

หลักการในการแปลประโยคนี้ ตามที่ ReadFirst บอกไว้แล้วก็คือ เวลาเจอคำว่า and ที่ไม่ได้เชื่อมระหว่างประโยคให้คิดไว้ก่อนว่า and นั้นอยู่ระหว่างคำประเภทไหน ถ้า and อยู่ระหว่างคำนามด้วยกัน ก็ต้องมองซ้ายมองขวาว่ามีการย่อคำคุณศัพท์หรือคำอื่นใดหรือไม่

eng-a-and-b-2

ในกรณีนี้จะเป็นการย่อคำคุณศัพท์ ซึ่งก็คือคำว่า boiled นั่นเอง นั่นคือประโยคเต็มๆ จะต้องมาจาก

Please prepare boiled eggs, boiled vegetables and boiled rice.

ประโยคนี้เลยต้องแปลว่า

“กรุณาเตรียม ใข่ ผัก ข้าว ที่ต้มเรียบร้อยแล้วมาด้วย”

หรือหากจะแปลแบบกำปั้นทุบดิน ก็ต้องแปลว่า

“กรุณาเตรียม ใข่ต้ม ผักต้ม และข้าวที่ต้มแล้วมาด้วย”

ประเด็นการแปลในลักษณะนี้แหละที่ทำให้บางคนแปลออกมาคนละทิศละทาง เนื่องจากคำที่ให้มาในประโยคตัวเองอาจจะไม่รู้ว่าคำไหนเป็นคำคุณศัพท์และคำไหนเป็นคำนาม การแปลจึงออกมาเป็นลักษณะที่ขาดช่วง ไม่ได้ใจความ หากเป็นคำสั่งที่กระทบต่อสวัสดิภาพหรือขั้นตอนกรรมวิธีที่สำคัญ อาจจะส่งผลเสียหายได้

คำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่า แล้วถ้าจะให้ใข่ต้มอย่างเดียว ประโยคจะเป็นลักษณะอย่างไร

ในกรณีนี้รูปประโยคจะยังสามารถใช้ and ได้อยู่ เพียงแต่คำคุณศัพท์จะไม่มีการย่อ และระบุชัดเจนไปเลยสำหรับคำนามแต่ละตัวเช่น

Please prepare boiled eggs, raw vegetables and raw rice.

สรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือ เมื่อไหร่ก็ตามที่เจอ and ในประโยค จะต้องมองซ้ายมองขวา และคิดว่ามีการย่อคำนาม หรือคำคุณศัพท์อยู่ในประโยคหรือไม่ และต้องเรียบเรียงคำภาษาไทยให้สอดคล้องกับความหมายที่ต้องการสื่อนั้นว่า มีการขยายความได้ครบถ้วนหรือไม่

ลักษณะนี้ทาง ReadFirst ขอเรียกว่าเป็นการ ย่อคำคุณศัพท์ นั่นเอง ส่วนการ ย่อคำนาม ติดตามอ่านได้ที่นี่