News Ticker

ควรให้ลูกเรียนโครงการ EP ดีหรือไม่

ควรให้ลูกเรียนโครงการ EP ดีหรือไม่

คำถามของผู้ปกครองที่บุตรหลานเริ่มเข้าสู่วัยเรียนก็คือ อยากให้ลูกได้ภาษาอังกฤษติดตัว จะได้มีโอกาสในการสื่อสาร ความก้าวหน้าในชีวิตการงานในอนาคต แต่คำถามคือจะทำอย่างไร ควรให้ลูกไปเรียนโครงการ English Program หรือ EP ดีหรือไม่ หรือหากอยากจะให้ลูกเรียนสายวิทย์ แต่ถ้าไปเรียน EP ก็เกรงว่าจะทำให้ความสามารถทางด้านวิทย์คณิตน้อยลง เลยอาจจะคิดไม่ตกว่าจะให้เรียนแบบไหนดี

จากประสบการณ์ในการสัมผัสเด็กในระดับ ป.1-ป.6 ทั้งแบบห้องเรียนภาษาไทยและแบบ EP จากคนละโรงเรียนกันแล้วพบว่า หากอยากจะให้ลูกหลานไปเรียนในสายวิทย์แล้ว ในระดับประถมไม่ควรจะเรียน EP ยกเว้นเด็กจะมีความสามารถพิเศษ หรือมีความขยันขันแข็งที่ผู้ปกครองปลูกฝังให้กับเด็กเป็นอย่างดี

เนื่องจากที่พบมานั้นโดยค่าเฉลี่ยแล้วหากเด็กที่มีสมองปานกลาง เด็กจะไม่สามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ดีนัก อาจจะด้วยปัญหาของการเรียนการสอนในโรงเรียน และการเอาใจใส่ของพ่อแม่ต่อการเรียนรู้ของเด็กด้วยก็เป็นได้

การเรียน EP ในระดับประถมนั้น เด็กจะใช้ภาษาอังกฤษเฉพาในห้องเรียนเท่านั้น พอไปโรงอาหาร หรือออกมานอกโรงเรียนแล้วก็จะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอีกเลย อันนี้ยกเว้นโรงเรียนนานาชาตินะครับ ที่บรรยากาศจะแตกต่างกัน ดังนั้นก่อนเลือกโปรแกรม EP ของโรงเรียนนั้นๆ ก็ลองถามเจ้าของหลักสูตรดูว่า ครูสอนเป็นภาษาอังกฤษวิชาอะไรบ้าง และเด็กๆคุยกันเองในห้องด้วยภาษาอะไร

EP ของแท้จะต้องมีการกำหนดเข้มงวดว่าห้ามเด็กพูดไทย การพูดคุยกับครูนอกห้องเรียนก็ห้ามพูดไทย แต่ปัญหาคือโครงการ EP ส่วนใหญ่ ก็แค่มีวิชาภาษาอังกฤษที่สอนโดยฝรั่งหัวดำ ฝรั่งนิโกร หรือฝรั่งสเปน เพิ่มเติมมาเท่านั้น

ดังนั้นก่อนพิจารณาว่าจะให้ลูกเรียนโครงการ EP ของโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง จึงควรพิจารณาว่าทางโรงเรียนมีแนวปฏิบัติอย่างไร หรือนิยามคำว่า EP อย่างไร เช่น

– เด็กเรียนวิชาอะไรบ้างเป็นภาษาอังกฤษ
– ครูที่สอนสัญชาติอะไร มีใบรับรองอะไรบ้าง
– วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เรียนเป็นภาษาอะไร ใช้หนังสือตำราของอะไร
– หากเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษแล้ว มีการติวเสริมเป็นภาษาไทยให้หรือไม่

จะพบว่าหากเราถามคำถามเหล่านี้ไป เราจะได้เห็นภาพรวมกว้างๆของโครงการ EP ของโรงเรียนนั้นๆว่าเหมาะสมกับค่าเทอมที่ต้องจ่ายเพิ่มกว่าปกติหรือไม่ และผู้ปกครองจะได้พิจารณาว่าสมควรให้ลูกเรียนโครงการ EP ของโรงเรียนนั้นๆหรือไม่

ภาพประกอบจาก anubarnsurin.ac.th