News Ticker

เรียนโฟนิคด้วยตัวเอง เป็นไปได้หรือไม่

เรียนโฟนิคด้วยตัวเอง เป็นไปได้หรือไม่

หากใครมีคำถามว่า จะเรียนโฟนิคด้วยตัวเอง ได้หรือไม่นั้น ก็ต้องขอตอบว่าเป็นไปได้แน่นอน เนื่องจากปัจจุบันนี้การเรียนโฟนิคทำได้ไม่ยากอีกต่อไปแล้ว เนื่องจากมีหลากหลายรูปแบบของโฟนิคให้เลือกใช้ พร้อมทั้งมีหลายสถาบันภาษาที่เริ่มเปิดสอนโฟนิคกันแล้ว

ดังนั้นไม่ว่าท่านจะต้องการเรียนรู้หลักการทางด้านโฟนิคด้วยตัวเอง เพื่อเข้าใจหลักการอ่านออกเสียง เข้าใจถึงหน่วยเสียงต่างๆ การผสมคำ และประเด็นอื่นๆ เพื่อที่ว่าท่านจะสามารถสอนลูกหลานให้อ่านภาษาอังกฤษออกได้เองที่บ้าน ก็สามารถทำได้แล้ว

แม้ว่าหลักการทางโฟนิค เหมือนจะมีข้อขัดแยัง หรือประเด็นน่าสงสัยว่า ทำไมบางกรณีถึงอ่านออกเสียงต่างกัน หรือบางกรณีนั้นมีการอ่านออกเสียงที่แตกต่างกันออกไป พบว่าจริงๆแล้ว วิธีการออกเสียงนั้นมีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าบางครั้งการอ่านออกเสียงมีหลายวิธี ทำให้เกิดลักษณะความนิยมในการอ่านออกเสียงที่แตกต่างกัน

บางกรณีการออกเสียงเดิมมีรูปแบบชัดเจนอยู่แล้ว แต่เมื่อมีการเติม ing หรือ ion เข้าไปท้ายคำ อาจจะทำให้ต้องมีการตัดอักษร e ออก แต่เสียงจะต้องคงรูปเดิมก่อนหน้านี้ ทำให้บางครั้งการอ่านออกเสียงอาจจะชวนให้เข้าใจผิดว่าอ่านคนละวิธีกัน

รูปแบบการอ่านออกเสียงที่เราได้นำเสนอ หรือที่เรียกว่า Siamphonics นั้น มีรูปแบบการออกเสียงที่ชัดเจน ตายตัว จดจำได้ง่าย เพราะมีรูปแบบในลักษณะของตารางสระ ที่เราสามารถเรียนรู้ได้เองว่ารูปแบบการออกเสียงเป็นอย่างไร อะไรเป็นตัวกำหนด

ดังนั้นหากท่านสนใจศึกษาการ เรียนโฟนิคด้วยตัวเอง อย่าลืมศึกษารูปแบบของ siamphonics นะครับ เราพร้อมให้บริการท่านเสมอ